Bainisteoir Comharchumann
CDS Teo / General managers not elsewhere classified
Please note that the application deadline has passed.


Tá Bainisteoir á lorg ag Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo chun dul i mbun cúraimí forbartha i gceantar feidhme an chomharchumainn. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo agus lonnaithe in oifigí an chomharchumainn i gCorr na Móna. An Post: - Riaradh a dhéanamh ar obair an Chomharchumainn, - Beidh réimse na pleanála teanga agus feidhmiú Stráitéis 20 Bliain don Ghaeilge lárnach i bhforbairtí agus clár oibre an Chomharchumainn, - Dul i gcomhairle leis an gCoiste Bainistíochta maidir le forbairt tograí pobail, - Plean forbartha an Chomharchumainn a fheidhmiú, - Déileáil le heagraíochtaí áitiúla pobail agus Stáit, - Tionscnaimh áitiúla a chomhordú agus a bhainistiú, - Plé le forbairtí/tograí atá ar siúl sa cheantar, - Cuidiú le riaradh na scéimeanna fostaíochta pobail atá lonnaithe sa cheantar.

Publication date
2015-09-09

E-mail
cdst@eircom.net

Phone
094-9548031

Hours per week
39

Additional information
Cdst@eircom.net

How to apply
Seol Iarratas Mar Aon Le Cv, Roimh Dé Céadaoin 16ú Meán Fómhair 2015 Chuig: An Cathaoirleach, Cds Teo, Corr Na Móna, Co. Na Gaillimhe.

Please note that the application deadline has passed.