Court Messenger - Limerick (B Licence)
Restricted / Other office clerks
Please note that the application deadline has passed.

Show all jobs at Restricted

The role will be to provide support to the County Registrar in the County of Limerick in their capacity as Sheriff and under the terms of the Enforcement of Court Orders Act, 1926, as amended. Travel throughout the County of Limerick is a necessary part of the job so applicants must have a full driving licence, motor insurance and their own transport. The Standard Civil Service travel expenses will be paid. Is é a bheidh i gceist leis an ról ná tacaíocht a sholáthar don Chláraitheoir Contae i gContae Luimnigh ina cháil mar shirriam agus faoi théarmaí an Acht um Fheidhmiú Orduithe Cúirte, 1926, arna leasú. Is cuid riachtanach den phost í iompar ar fud Chontae Luimnigh mar sin ní mór d iarratasóirí ceadúnas tiomána iomlán, árachas gluaisteáin agus a iompar féin a bheith acu. Íocfar as costais taistil na Státseirbhíse Caighdeánaigh.

Publication date
2015-09-11

Hours per week
39

Additional information
Restricted

How to apply
The Application Form And Information Booklet Can Be Obtained By E-Mail To Corkro@courts.ie Or By Contacting Ms Miriam Stack,, Courts Service, Southern Regional Office, Unit 74, Penrose Wharf, Penrose Quay, Cork, At 021 4509374. Is Féidir An Fhoirm Iarratais Agus An Lámhleabhar Eolais A Fháil Trí Ríomhphost Ag Corkro@courts.ie Nó Trí Dhul I Dteagmháil Leis An Miriam Stack, An Tseirbhís Chúirteanna, Oifig Réigiúnach An Deiscirt, Aonard 74, Coladh Penrose, Cé Penrose, Co. Corcaigh, Ag 0214509374.

Please note that the application deadline has passed.